Ogłoszenia parafialne na XXIV niedzielę zwykłą – 13.09.2020 – Żerniki Wrocławskie

Kalendarz:

– pon. – Podwyższenie Krzyża – święto

– wt. – NMP Bolesnej

– śr. – świętych męczenników  Korneliusza, pap. i Cypriana, bp.

– czw. – św. Stanisława Kostki, zak.- patrona młodzieży polskiej

– so. – św. Januarego, bp. i m.

2. Wznawia działalność Parafialny Zespół Caritas. Jak dotychczas otwarty dla potrzebujących we worki od godz.1630 – 1730.

3. We wtorek po nabożeństwie spotkanie Legionu Maryi.

4. W piątek o godz.2000 próba śpiewu chóru parafialnego.

5. W niedzielę nie będzie próby śpiewu scholii.

6. W przyszłą niedzielę I Komunia św. w dwóch turach: o godz.1030 i 1230. Serdeczna prośba do Parafian i Gości , ażeby wybrali Msze św. albo w sobotę     o godz.1700, albo w niedzielę o godz.900 lub 1630.

7. Próby liturgiczne dla dzieci pierwszo-komunijnych w bieżącym tygodniu:

    – pierwsza tura w poniedziałek i w czwartek  o godz.1630,

    – druga tura we wtorek i piątek o godz.1630.

W sobotę – 19 września – spowiedź święta dla dzieci, rodziców i krewnych     o godz.800.

8. Przygotowania do I Komunii św. dzieci klas trzecich oraz do sakramentu bierzmowania rozpoczną się na początku października.

9. Bóg zapłać za dzisiejszą tacę na nową świątynię.  

10.  Wszystkie okna w nowym kościele zostały poddane zabiegom konserwatorskim. . M. in. szprosy otrzymały blaszane opierzenia.

11. W ludwisarni Felczyńskich jest odlewany dzwon, który zawiśnie na wieży nowej świątyni. Jak zapewnia wykonawca, prace postępują sprawnie, forma jest aktualnie wypalana i przygotowywana do odlewu.

12. Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie dożynek parafialnych sołtysom         i Radom Sołeckim Biestrzykowa – Radomierzyc, Iwin oraz Smardzowa, Starostom dożynek, Kołu Seniora „Wrzos” z  Żernik, Kołu Gospodyń Wiejskich ze Smardzowa, wykonawcom wieńców dożynkowych, za  dwa bochenki chleba z tegorocznej mąki, za kwiaty, za dekoracje kwiatowe P. Bogusławie Morawskiej. Za koordynację całością przygotowań Bóg zapłać  P. Annie Kozłowskiej, przewodniczącej Rady Parafialnej. P. Katarzynie Besteckiej za prowadzenie ceremonii.

13. Za zadaszenie gablotki na cmentarzu Bóg zapłać P. Józefowi Bagińskiemu. Tomkowi Gardyńskiemu za skoszenie trawy przed kościołem i na placu zabaw.

14. W związku z unormowaniem się sytuacji z koronawirusem i ogólną dostępnością instytucji dla mieszkańców informuję, że w dniu 15 września mieszkańcy Żerniki Wrocławskich będą mogli uiszczać podatki w świetlicy przy nowym kościele. W trosce o bezpieczeństwo zaleca się o ostrożność podczas uiszczania podatków: dezynfekujemy ręce, zakrywamy usta i nos,           i utrzymujemy dystans. ( ogłoszenie P. Małgorzaty Stawickiej)

15. Intencje mszalne:

    – pon. – godz.1800 – ++ Józefa i Stanisław Dziedzic, + Zygmunt Wysogląd

– wt. – godz.1800 – w 6. rocznicę ślubu P. Kamila i Agnieszki Gardyńskich – dziękczynna

    – śr. – godz.700 – za Parafian i Dobrodziejów

    – czw. – godz.1800 – za zmarłych z rodzin: Wieczorków i Makowiczów

– pt. – godz.1800 – dziękczynno – błagalna rodziny Jana i Czesławy Garbowskich

    – so. – godz.800 – spowiedź

–  godz.1700 – ++ Aniela i Stanisław Kowcz, ++ Janina i Stanisław Czech

    – ndz. – godz.900 – 1) + Anna Janocha (6. r. śm.), + Paweł Orzech (17. r. śm.)

                                   2) ++ Natalia i Edward Muzyka, + Kazimierz Krzanowski

     i zmarli z rodziny Krzanowskich

               – godz.1030 – I Komunia św.

               – godz.1230 – I Komunia św.

               – godz.1630 – ++ Aleksander, Tadeusz, Kazimierz i Antonina Łoś

16. Zapowiedzi:

      Krzysztof Roman Żygadło, stan wolny, zam. Iwiny,

      Alicja Jadwiga Dobkiewicz, stan wolny, zam. Iwiny. Zapowiedź I.