Ogłoszenia parafialne na V niedzielę zwykłą – 07.02.2021 – Żerniki Wrocławskie

1. Kalendarz:

– śr. – św. Scholastyki, dziew

– czw. – 11 lutego – NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca adoracyjna. Początek o godz.1500.

3. W sobotę o godz.1615 – modlitwa uwielbienia ze wspólnotą „Dom na Skale”.

4. W czwartek tzw. „tłusty czwartek”, co zapowiada Wielki Post na wstępie ze środą popielcową.

5. W porządkach poświątecznych udział wzięli: Katarzyna Kulczyk, Małgorzata Oleksiak, Danuta Olczak, Krzysztof Oleksiak,  Zbigniew Osowski, Stanisław Cielecki, Anna i Ryszard Kozłowscy, Maria i Adam Rusin, Marysia Rusin, Majka Mozolewska, Barbara Janocha, Eryka Maria Kidawa, Zofia Woźniak, Marlena Stich, Hanna Stich, Hubert i Ania Stich, Grażyna Świerkot, Ilona Gawrych, Agatka Gawrych, Tomasz Kelner,  Maciek Kuziora, Bogusława Morawska: Serdeczne Bóg zapłać

6. Za wszelkie ofiary serdeczne Bóg zapłać!

7. W garażu zamontowano troje drzwi (na pilota). Jest to fundacja Rodziny        P. Marii  i Adama Rusinów. Tulipany na ołtarzach to dar P. Marii Rusin. Serdeczne Bóg zapłać!

Za usługę transportową – przywiezienie od wykonawcy opraw do obrazów NSPJ i Niepokalanego Serca Maryi – Bóg zapłać P. Bogdanowi Michniewiczowi i Pracownikom Firmy.

8. Intencje:

– pon. – godz.1800 – + Halina Szczecińska, + Mieczysław Piotrowski –         od sąsiadów z ul. Kolejowej 5, od P. Woźniaków, Karniewiczów, Kordusów       i Pani Ewy Zarzyckiej

    – wt. – godz.1800 –  + Tadeusz Matysiak – od siostry Janiny z rodziną

    – śr. – godz.700 – za Parafian i Dobrodziejów

– czw. – godz.1800 – + Halina Szczecińska, + Mieczysław Piotrowski –         od sąsiadów z ul. kolejowej 5, od P. Wożniaków, Korniewiczów, Kordusów    i od P. Ewy Zarzyckiej

    – pt. – godz.1800 – + Zbigniew Michniewicz

    – so. – godz.1615 – modlitwa uwielbienia

    – godz.1700 – + Katarzyna Radecka – od córki Marioli z rodziną

– ndz. – godz.900‑ ++ Zofia i Tadeusz Strzelbiccy, + Luisa Andreani i dusze czyśćcowe

– godz.1100 – ++ Krystyna i Józef Kobylarz i zmarli z rodziny – o łaskę nieba

– godz.1200 – chrzest: Kaja Paula Borowska, Oliwier Michał Socha, Mateusz Martynowski

 – godz.1630 – w intencjach P. Walentyny Rusin – w dniu imienin