Bierzmowanie w naszej parafii

11 września 2022r.do sakramentu Bierzmowania przystąpiło 28 osób spośród naszej młodzieży. Szafarzem sakramentu był Ks. Prał. Jan Suchecki. Za przygotowanie młodzieży Bóg zapłać Panu mgr. Grzegorzowi Zajączkowskiemu, katechecie, a za współpracę rodzicom młodzieży bierzmowanej. Tym bardziej należą się podziękowania i gratulacje, gdy uwzględnimy trend wśród rodziców i młodzieży do rezygnacji z sakramentów i wypisywania się z religii, a w rezultacie z Kościoła.

Bierzmowanie 2022r.