POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA pw. NMP POMPEJAŃSKIEJ – podziękowania

Kościoły: Najświętszej Maryi Panny Pompejańskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich

PODZIĘKOWANIE ORGANIZATOROM I UCZESTNIKOM UROCZYSTOŚCI POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

pw. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY POMPEJAŃSKIEJ

8 października 2022r. przeżywaliśmy historyczne wydarzenie w naszej parafii, jakim było poświęcenie kościoła pomocniczego pw. Najświętszej Maryi Panny Pompejańskiej przez J.E. Ks. Abp. Józefa Kupnego, przy udziale wielu kapłanów, przedstawicieli władz samorządowych i licznych gości.

Obraz naszego kościoła – prezent dla ks. Abp Józefa Kupnego

Pierwsza konsekracja w wyświęconym kościele

Artificem commendat opus / dzieło mistrza chwali /

Obecni kapłani:

– Ks. Abp Józef Kupny,

– ks. dr Michał Mraczek, sekretarz Arcybiskupa ,

– ks. dr Kos, pracownik sekretariatu arcybiskupiego,

– ks. dr Jacek Froniewski, Kanclerz Kurii Metropolitalnej,

– ks. dr Paweł Cembrowacz, proboszcz parafii katedralnej,

– ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor WMSD we Wrocławiu,

– ks. dr Mariusz Szypa, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Kurii Metropol.,

– ks. prał. Kazimierz Sroka, proboszcz parafii pw. Św. Franciszka,

– ks. prał Jan Suchecki, emerytowany proboszcz parafii pw. Św. Maurycego,

– ks. prał. Zbigniew Dołhań, emerytowany proboszcz parafii ołtaszyńskiej,

– ks. prał. Stanisław Szymański, emerytowany kapelan Wojska Polskiego,

– ks. kan. Janusz Kleszcz, proboszcz parafii brochowskiej,

– ks. kan. Krzysztof Mak, proboszcz parafii p.w. Św. Henryka

– ks. kan. Henryk Rój, proboszcz z Turowa,

– ks. Kan. Ryszard Znamirowski,

– ks. dr Jan Dziewulski, proboszcz z Lubania,

– ks. kan. Ludwik Grudziński, proboszcz z Radwanic,

– ks. kan. Józef Błauciak, proboszcz parafii pw. Św. Jerzego w Dzierżoniowie,

– ks. kan. Andrzej Płaza, proboszcz z Jagniątkowa,

– ks. Paweł Misiołek, wikariusz z Jelcza-Laskowic,

– ks. Wiesław Wawrzynów, wikariusz ze Strzelina,

– ks. diakon Marcin Jakimow,

– akolita Piotr Kowalczyk,

– kleryk Marek Goliszewski,

– kleryk Michał Poniewierski.

Przedstawiciele władz terytorialnych:

– Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego,

– Edward Skiba, radny w Starostwie powiatowym,

– Barbara Duchiewicz – Jach, Nadzór Budowlany w Starostwie Powiatowym,

– Milan Usak, burmistrz gminy Siechnice,

Roman Kasprowicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Siechnicach,

– Barbara Kosterska, sekretarz gminy Siechnice,

– Piotr Gądziński – radny Gminy Siechnice,

– Jan Żukowski, wójt gminy Żórawina,

– Urszula Medyk, wójt gminy Domaszowice,

– Zbigniew Jachym, przewodniczący Rady Gminy Domaszowice.

– Albin Chrzanowski, radny gminy Domaszowice,

– Artur Smolarek, członek Rady Miejskiej Jeleniej Góry,

– Małgorzata Kowcz, sołtys Smardzowa,

– Maria Sulikowska, sołtys Iwin i radna gminy Siechnice,

– Anna Janicka, sołtys Biestrzykowa,

– Marian Tyka, sołtys z Siedlęcina.

Rodzina i sąsiedzi z rodzinnej miejscowości ks.Proboszcza:

Stanisław Rusnak, Teresa Rusnak, Adam Rusnak, Ryszard Rusnak, Grażyna Rusnak,

Celina Rosiakowska, Daniel Rosiakowski, Genowefa Smolarek, Iwona Tyka.

Szafarze:

Wojciech Biczysko, Grzegorz Chodak, Jerzy Gierowski, Sławomir Głowacz, Robert Jadwiszczak, Piotr Kulczyk, Jacek Kuziora, Michał Majkowski, Adam Rusin, Kazimierz Skoropada.

Ministranci:

Michał Strzała, Krzysztof Głowacz, Krzysztof Hawryliszyn

Piotr Gierowski, Paweł Gierowski, Rafał Bronowicki,

Wojciech Gdesz, Mikołaj Wojnar, Jakub Szczębara,

Krzysztof Ferneza, Kamil Obertaniec.

Procesja z darami:

Jerzy Świtoń i Marcin Cejmer, Katarzyna i Bogdan Michniewiczowie,

Zofia i Ryszard Marcinkowscy, Agnieszka Michalska i Grzegorz Zajączkowski,

Emilia Kasprzyk i Maria Rusin, Julia Bestecka i Hanna Zych.

Osoby nakrywające ołtarz

po namaszczeniu krzyżmem, którego dokonał J.E.Ks.Abp Józef Kupny :

Katarzyna Bestecka, Hanna Chodak, Władysława Cielecka, Anna Gierowska, Małgorzata Makuch, Teresa Michaluk (Legion Maryi), Elżbieta Olczak (L.M.), Renata Radziewicz, Maria Rusin (L.M.), Ewa Strzała (L.M.), Anna Świtoń (L.M.). Magdalena Modzelewska – Rusin.

Chór parafialny „Santo subito”:

Iwona Kurowska – dyrygent, Antoni Bagiński, Urszula Burzyńska-Kluge, Joanna Centner, Adam Centner, Małgorzata Ćwik, Krzysztof Gdesz, Grażyna Godlewska, Mateusz Kubacki, Katarzyna Kulczyk, , Bogusława Marcinkowska, Sylwia Pogorzelska, Edyta Staszkiewicz, Ewa Steciuk, Ewa Suchowiejko, Andrzej Woźniak, Jerzy Woźniak, Anna Żygadło,

Jarosław Strzała.

Lista osób uczestniczących w przygotowaniach uroczystości:

Anna Kozłowska, Ryszard Kozłowski, Józef Bagiński, Katarzyna Bestecka, Hanna Chodak, Władysława Cielecka, Stanisław Cielecki, Róża Cielecka, Halina Cygan, Antoni Cygan, Bolesław Czerwiński, Zofia Di Felici Antonio, Małgorzata Gardyńska, Zbigniew Gardyński, Izabela Gardyńska, Tomasz Gardyński, Piotr Gądziński, Anna Gierowska, Czesław Hawryliszyn, Danuta Jaskuła, Stanisław Jaskuła, Robert Karczewski, Jerzy Kotwicki, Martyna Kukułka, Iwona Kurowska, Maria Ladra, Dariusz Lewera, Małgorzata Makuch, Zofia Marcinkowska, Ryszard Marcinkowski, Teresa Michaluk, Katarzyna Michniewicz, Bogdan Michniewicz, Zofia Michniewicz, Marta Michniewicz, Agnieszka Mikulska, Bogusława Morawska, Elżbieta Olczak, Lesław Osowski, Renata Radziewicz, Jadwiga Rembowska-Zając, Maria Rusin, Adam Rusin, Jakub Rusin, Piotr Rusin, Marysia Rusin, Marian Seweryn, Marian Smoleń, Maria Sulikowska, Roman Sulikowski, Zbigniew Stachurski, Ewa Strzała, Roman Strzała, Ludwika Studzińska, Władysław Studziński Anna Świtoń Jerzy Świtoń, Natalia Targoni, Mariusz Teodorowicz, Mateusz Teodorowicz, Bernard Teodorowicz, Urszula Wasiak, Ryszard Woźniak, Grzegorz Zajączkowski, Marian Żurowski, Maryla Żurowska, Piotr Żygadło, Maksymilian Żygadło, Radosław Żygadło, Konrad Lisek.

Koło Gospodyń ze Smardzowa:

Bożena Cirko, Ewa Garbowska, Aldona Kowcz, Martyna Kowcz, Małgorzata Kowcz, Piotr Kowcz, Melania Rewig, Robert Rewig, Eugenia Skowrońska, Roman Skowroński, Ludmiła Szapował.

Ciasta upiekły:

Władysława Cielecka, Elżbieta Czerwińska, Elżbieta Danicka, Krystyna Gądzińska, Małgorzata Gdesz, Magdalena Głowacz, Małgorzata Gwóźdź, Urszula Kita, Maria Klepuszewska, Maria Kotwicka, Aldona Kowcz, Małgorzata Kowcz, Anna Krzanowska, Maria Ladra, Maria Lech, Mariola Marszałek, Teresa Michaluk, Marta Michniewicz, Maria Osowska, Melania Rewig, Magda Spleśniak, Maria Sulikowska, Anna Szymańska, Aida Świerkot, Aleksandra Świętalska, Elżbieta Teodorowicz, Teresa Teodorowicz, Bernadeta Trojan.

Sponsorzy:

Danuta i Stanisław Jaskułowie, Maria i Adam Rusinowie, Małgorzata i Zbigniew Gardyńscy, Urszula Wasiak, Maryla i Marian Żurowscy.

Kompozycje kwiatowe wykonała P. Bogusława Morawska.

Całość organizacyjna spoczywała w rękach P. Anny Kozłowskiej, przewodniczącej Rady Parafialnej.

Na okoliczność poświęcenia kościoła został wydany album pt.” Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Pompejańskiej na tle parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich” oraz pamiątkowa kartka z obrazem nowego kościoła.

Na zakończenia chcę dodać, że Bogu niech będą dzięki za to, co się nam w Żernikach przydarzyło:

– za nową świątynię, dedykowaną Najświętszej Maryi Pannie Pompejańskiej, Królowej Różańca Świętego,

– za wszystkich jej budowniczych,

– za poświęcenie kościoła – Ekscelencji, Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu, naszemu Metropolicie,

– za udział w ceremonii poświęcenia wszystkim kapłanom według godności i piastowanych urzędów,

– naszym gościom oficjalnym i nieoficjalnym,

– moim drogim Parafianom, asyście, osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

W przedsionku kościoła J.E.Ks. Abp pobłogosławił tablicę fundacyjną.

Po Mszy św. goście oficjalni zostali zaproszeni na poczęstunek do sali parafialnej im. Sługi Bożego Ks. Prał. Aleksandra Zienkiewicza, a pozostali uczestnicy mogli skorzystać z potraw przygotowanych na zewnątrz kościoła.

Wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu i w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji i upiększenia uroczystości poświęcenia kościoła – serdeczne Bóg zapłać! Także wszystkim uczestnikom naszej historycznej uroczystości !

Ks. Tadeusz Rusnak, proboszcz

Żerniki Wrocławskie, 16.10.2022 r.