Ogłoszenia parafialne na 22.01.2023 – Żerniki

Kalendarz:

– wt. – św. Franciszka Salezego, bp. i dK

– śr. – Nawrócenie św. Pawła, apostoła

– czw. – świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa

– pt. – św. Anieli Merici

– so. – św. Tomasza z Akwinu, kapł. i dK

2. Dobiegła końca wizyta duszpasterska. My, duszpasterze, serdecznie dziękujemy za spotkania z Wami w Waszych domach/mieszkaniach. Dziękujemy za Wasze przywiązanie do Kościoła i więź z parafią.

Serdecznie witam w parafii nowych Parafian spośród nowych mieszkańców. Mamy nadzieję, że z czasem dołączą do nas następne rodziny.

3. Zadaniem chrześcijan jest troska o ubogich i cierpiących. Naszą kościelną organizacją, która w naszym imieniu podejmuje tę powinność (nie tylko od święta, ale każdego dnia) jest Caritas Arcybiskupia w diecezji (Wrocław, ul. Katedralna 7). W parafii zadania związane z pomocą potrzebującym realizuje Parafialny Zespół Caritas i tę organizację powinniśmy wspierać. W naszej parafii Zespół Caritas działa od 2004r. – to już ponad 18 lat. W przedsionku kościoła na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej parafii umieszczono sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2022.

4. W przyszłą niedzielę o godz.1800 parafialne spotkanie opłatkowe w sali im. Sługi Bożego Ks. Prał. Aleksandra Zienkiewicza – Wujka dla współpracowników oraz wspólnot działających w naszej parafii.

5. Od poniedziałku 23.01.2023 – Msza św. wieczorna znowu o godz. 18.

6. Intencje :

– pon. – godz.1800 – + Henryk Wilsz – od sąsiadów z ul. Kolejowej 7;

– wt. – godz.1800 – Bożena Dawidzionek – od koleżanki z pracy i jej podopiecznych;

– śr. – godz. 1800 – ++ Zofia i Bronisław Bagińscy;

– czw. – godz.1500 – ślub: Michał Skraburski – Anna Kocoń;

– godz.1800– w 20. rocznicę urodzin Tomasza Gwoździa – dziękczynna od dziadków Anny i Jerzego

Świtoniów;

– pt. – godz.1800 – + Tadeusz Słonka – od Tadeusza Pawłowskiego z rodziną;

– so. – godz.1700 – + Henryk Wilsz – od sąsiadów z ul. Kolejowej 7 ;

– ndz. – godz.900 – w 25. rocznicę ślubu PP. Wojciecha i Katarzyny Motowidło – dziękczynna;

– godz.1100 – za Członkinie róży różańcowej P. Marii Osowskiej – żywe i zmarłe;

– godz.1630 – + Michał Kret – od rodziny Komarnickich.

7. Zmarli:

+ Mariusz Prasał, + Henryk Stybel : Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Szczęść Boże na cały tydzień!