Duchowa Adopcja dziecka poczętego

W jaki sposób można podjąć Duchową Adopcję?

Należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia Duchowej Adopcji. W kościele często jest inicjowane to przyrzeczenie w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25 marca) – dziewięć miesięcy od tego dnia wypada w Święto Bożego Narodzenia. Można też podjąć to zobowiązanie w dowolnym momencie i od tego dnia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy:

  • rozważać i odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo),
  • odmówić w intencji dziecka i jego rodziców specjalną modlitwę.
  • do modlitwy można dołączyć dodatkowe postanowienia np. częsta spowiedź Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, post lub dowolne wyrzeczenie.

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia —————- w święto/ Uroczystość…………… biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Postanawiam:

  • odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
  • codziennie odmówić jedną tajemnice różańca
  • przyjąć postanowienia………………………

Modlitwa codzienna za adoptowane dziecko i jego rodziców:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.