SPRAWOZDANIE ZA ROK 2023 z działalności Parafialnego Zespołu CARITAS w Żernikach Wrocławskich.

1.Zespół CARITAS przy parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich pracował w 2023r. w składzie:

Anna Świtoń Żerniki Wrocławskie (prezes zarządu)

Elżbieta Jaszczyńska Żerniki Wrocławskie (skarbnik)

Marianna Pachlita Biestrzyków

Janina Boruń Biestrzyków

Śp.Małgorzata Kowcz Smardzów

Grażyna Błażejewska Żerniki Wrocławskie

Marzena Miciak Żerniki Wrocławskie

2.Wydawanie artykułów spożywczych i odzieży odbywało się, tak jak w poprzednich latach, raz w tygodniu we wtorek w godzinach : 16.30 – 17.30 z wyjątkiem wakacji.

3.W 2023r. zespół dyżurował 40 razy. Z pomocy korzystało regularnie 30 osób. Dary wydano przedstawicielom 7 rodzin i 5 osobom samotnym.

4.Dla potrzeb naszego zespołu parafialnego członkinie zespołu dokonały w 2023r. zakupów artykułów spożywczych na kwotę 5.100,62 zł ( bez akcji PACZKA świąteczna).

5.Żywność wydawana osobom potrzebującym z naszego magazynu „Caritas” jest zapisywane w rejestrze prowadzonym przez zespół. Odzież nie podlega ewidencji.

6. Zespół Caritas przekazał „Kartę Biedronki na codzienne zakupy” 18 osobom z naszej parafii. Osoby te w 2023 roku dokonały zakupów w sklepach „Biedronka” na kwotę 31.395 zł.

7. Zespół Caritas przeprowadził – z aktywną pomocą parafian – dwa razy akcję „Paczka dla Seniora” – w kwietniu

i grudniu 2023r. Razem przygotowano 220 paczek.

W każdej paczce, oprócz artykułów spożywczych, była kartka świąteczna z życzeniami od ks. Proboszcza oraz kartki z życzeniami, przygotowane przez uczniów naszej szkoły podstawowej, dzięki inicjatywie katechetów.

Paczki zasponsorowali nasi parafianie w kwocie 13.561,90 zł oraz ks. Proboszcz w kwocie 4.450zł.

Łączna wartość paczek to 18.011,90 zł.

8. Działalność naszego zespołu „Caritas” w 2023 roku była wspomagana finansowo przez:

Ks .Proboszcza 9.122,50 zł

Parafian (darowizny dla Zespołu Caritas) 847,00 zł

Sponsorów akcji „Paczka dla seniora” 13.561,90 zł

————————————-

Razem przychody : 23.531,40 zł

10.Wydatki w 2023 roku:

-zakupy artykułów spożywczych: 5.100,62 zł

-paczki dla seniorów : 18.011,90 zł

————————————-

Razem wydatki: 23.112,52 zł

11.Rozliczenie kasy zespołu:

saldo początkowe: (01.01.2023r.) 96,30 zł

przychody: 23.531,40 zł

rozchody: 23.112,52 zł

———————————————————————

saldo końcowe : (31.12.2023 r.) 515.18 zł

12. ŁĄCZNA POMOC DLA NASZYCH PARAFIAN PRZEKAZANA PRZEZ OFIARNYCH SPONSORÓW I „CARITAS POLSKA” WYNIOSŁA W 2023R. :

54.507, 52 ZŁ

Sprawozdanie przygotowała : Anna Świtoń – Prezes Zarządu