Ogłoszenia parafialne na III niedzielę Wielkiego Postu – 03.03.2024

1. Kalendarz:

-pon. – św. Kazimierza, Królewicza – święto.

2. W czwartek po Mszy św. spotkanie Legionu Maryi.

3. w piątek o godz.17.30 – droga krzyżowa.

4. W piątek o godz.19.00 katecheza dla kandydatów do bierzmowania.

5. W piątek próba chóru o godz.20.00; próba scholi w niedzielę o godz.10.00.

6. Komunikat w sprawie katechezy w szkole:

Pojawiające się w ostatnich czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce.

Zapowiedzi dotyczące niewliczania ocen z religii do średniej ocen, umieszczania lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej w ciągu tygodnia wzbudzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce.

W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.

W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w spawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, której jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej oceny, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do MEN-u w obronie lekcji religii, przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Swoje stanowisko w sprawie szkolnej religii można przesłać drogą mailową: sekretariat.dkop@men.gov.pl.

7.Za prace porządkowe i pielęgnacyjne na posesji kościelnej Bóg zapłać Państwu Bogusławie i Antoniemu Morawskim oraz Krystianowi Morawskiemu.

Panu Bogdanowi Michniewiczowi dziękuję za usługę transportową.

8. Intencje:

-pon.- godz.18.00 – ++ Kazimierz Stopyra;

-wt. – godz.18.00 – z okazji imienin P. Krystyny Wódczyńskiej;

-śr. – godz. 7.00 – + Tadeusz Otto – od P. Aleksandry Frydlewicz;

-czw.- godz.18.00 – + Marek Radziewicz (4. r. śm.);

-pt. – godz.18.00 – + Maria Cielecka (33. r. śm.), + Antoni Cielecki;

-sob. -godz.17.00 – + Stanisława Kowalska (14. r. śm.),

++ Eugeniusz, Maria i Józef Zambroniowie;

-ndz. – godz. 9.00 – za zmarłych z rodziny Borkowskich ( intencja

Krystyny Wódczyńskiej);

– + Zygmunt Żygadło – od Haliny i Antoniego

Cyganów;

– godz.11.00 – ++ Michał i Marek Besz (8. r. śm.)

– ++ Elżbieta i Stanisław Górscy – od Henryka z

rodziną i od szwagra ;

– godz.16.30 – w 18. rocznicę urodzin Krystiana

Morawskiego;

+ ks. kan. Józef Seweryn, ++Krystyna i

Stanisław Sewerynowie, +Ewa Seweryn

i zmarli z rodziny.

Szczęść Boże na cały tydzień!