Doradca rodzinny

Elżbieta Olczak – doradca życia rodzinnego

mgr inż. Uniwersytetu Przyrodniczego, absolwentka Studiów Podyplomowych Nauk o Rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, obecnie doktorantka teologii na PWT we Wrocławiu.
Mistrz duchowy: Święty Tomasz z Akwinu, Autorytet: pani Wanda Półtawska.

Prywatnie żona z długoletnim stażem małżeńskim, mama, teściowa oraz babcia sześciorga wnucząt. Posługa pełniona przez doradców rodzinnych jest wyrazem głębokiej troski Kościoła o rodzinę, gdyż właśnie rodzina jest pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła. Istnienie poradni, której misją jest służba prawdzie o małżeństwie i rodzinie w zgodzie z wiarą w Boga jest koniecznością. Do prowadzenia zajęć w ramach duszpasterstwa rodzin w naszej parafii Arcybiskup Metropolita Wrocławski ks. Józef Kupny udzielił mi Misji Kanonicznej Doradcy Życia Rodzinnego. W ramach posługi doradcy rodzinnego zajmuję się: przygotowaniem narzeczonych do sakramentu małżeństwa; propagowaniem Naturalnych Metod Planowania Rodziny; udzielaniem pomocy rodzinom w sytuacjach trudnych, opierając się na chrześcijańskiej wizji rodziny.

Adres e-mail: elaolczak.op@gmail.com
nr tel.: 691 813 285


Miłość w rodzinie

Co to jest miłość? Jakie są jej rodzaje? Czy miłość małżeńska jest wyjątkowa? Co zagraża małżeństwu? I co można zrobić, by małżeństwo było szczęśliwe – w tym dziale zastanowimy się nad tego typu zagadnieniami.

Zagrożenia małżeństwa i rodziny

W obliczu licznych zagrożeń dla trwałości małżeństwa i rodziny, takich jak antykoncepcja, aborcja, in vitro, seksualizacja dzieci, wolne związki, rozwody, problemy wychowawcze, trudności w komunikacji, schematy rodzinne i inne, Kościół staje się jedynym źródłem prawdy o istocie małżeństwa. Na mapie życia jest wiele dróg, tu zamieszczamy „znaki zakazów”, które mogą uchronić małżeństwo i rodzinę przed rozpadem.


Naturalne metody planowania rodziny

Planowanie rodziny, dziecko na rękach, miłość rodzicielska

Pan Bóg, obdarowując nas płodnością, dał równocześnie potrzebne narzędzia, byśmy rozumnie z niej korzystali. Wystarczy obserwować naturalny rytm organizmu kobiety, by odkryć kiedy jest dla niej najlepszy czas na poczęcie dziecka, a kiedy jest to niemożliwe z przyczyn uwarunkowanych biologicznie…

więcej