Caritas

Caritas ma przerwę wakacyjną do września.

  • Paczki dla seniorów
    Wspólnoty działające przy naszej parafii przygotowały dla seniorów paczki anty-covidowe z życzeniami      świątecznymi. Dzieci z naszej szkoły zrobiły piękne kolorowanki, a ks.Proboszcz osobiście podpisał kartki wielkanocne. W ten sposób około 100 parafian otrzyma świąteczny prezencik i dowód pamięci.
  • Sprawozdanie z działalności Caritasu parafialnego
    Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w parafii p.w. NSPJ w Żernikach Wrocławskich za rok 2020 w szczegółach na tablicy ogłoszeń. Zespół Caritas stanowią: Anna Świtoń (prezes zarządu), Elżbieta Jaszczyńska (skarbnik), Marianna Pachlita, Janina Boruń, Małgorzata Kowcz     i Grażyna Błażejewska. Wydawanie żywności, odzieży, chemii gospodarczej odbywało się we wtorki od godz.1630 – 1730. W roku 2020 zespół dyżurował 17 razy. W czasie ograniczeń związanych z pandemią Caritas zawieszał swoją działalność. Z pomocy skorzystały 41 osoby. Wyrażam wielkie uznanie PZC za poświęcony czas i zaangażowanie w posługę dobroczynną na rzecz ubogich wśród nas. Pragnę także podziękować wszystkich, którzy finansowo i materialnie […]