Domowy Kościół

Domowy Kościół jest częścią Ruchu Światło-Życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Dzieje się to poprzez:
– częstsze sięganie do Pisma Św.,
– pogłębioną codzienną osobistą modlitwę,
– rozmowę pomiędzy małżonkami,
– rekolekcje i pracę nad sobą,
– bardziej świadome uczestnictwo w Liturgii i życiu Kościoła.
W Domowym Kościele małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Pomaga im w tym comiesięczne spotkanie w grupie kilku małżeństw z kapłanem. Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu. Razem studiują Pismo Święte, dzielą się swoimi przeżyciami, podejmują rozmowy na konkretny, zadany wcześniej temat.
Członkami DK mogą być małżeństwa sakramentalne. Mąż i żona wspólnie angażują się w proponowaną formację. To mogą być małżeństwa z różnym stażem i wiekiem. Bo Pan Bóg powołuje w różnym czasie.


Kręgi Domowego Kościoła istnieją przy wielu parafiach na terenie całego kraju i nie tylko. Obecnie istnieje taka wspólnota małżeństw również w naszej parafii. Jeżeli ktoś z Was pragnąłby przystąpić do tego Ruchu lub uzyskać więcej informacji na ten temat zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 510470090 Hania Chodak lub tel. 607455610 Ania Gierowska lub osobistego w każdą czwartą niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 11:00 (z wyjątkiem wakacji).


Pozwólcie Panu Jezusowi zadziałać w Waszych małżeństwach – do czego bardzo serdecznie zachęcamy.