Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie

młodzieży z parafii

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285

 • Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w ciągu jednego roku szkolnego i obejmuje młodzież przedmaturalną.
 • Bierzmowanie w naszej parafii odbywa się co dwa lata.
 • Rodzice zapisują kandydata do bierzmowania na początku roku szkolnego we wrześniu. Przygotowanie odbywa się poprzez lekcje religii w szkole i na spotkaniach w parafii (kandydat przynosi świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej).
 • Zajęcia etyki nie przygotowują do sakramentu bierzmowania i świadectwo uczestnictwa w tych zajęciach nie może zastąpić zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie szkolnej.
 • Przygotowujących się do bierzmowania obowiązuje znajomość Ewangelii św. Łukasza, biografii patrona bierzmowania, udział w katechezach przed bierzmowaniem i praktykowanie zasad wiary katolickiej.
 • Świadkiem bierzmowania może być osoba wierząca i praktykująca, która ukończyła 16 rok życia, przyjęła sakrament bierzmowania, nie ma przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym, bez sakramentu małżeństwa lub będących po rozwodzie). Najlepiej gdyby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych. Nie mogą tego zadania pełnić rodzice bierzmowanego.

Świadkiem bierzmowania może być zgodnie z kan. 893 KPK ten, kto wypełnia warunki określone w KPK 874 oraz rozumie swoje zadanie wedle kan. 892 KPK

II sposób przyjęcia Sakramentu Bierzmowania 

CENTRALNY OŚRODEK PRZYGOTOWANIA OSÓB DOROSŁYCH DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ARCHDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski utworzył dnia 15 stycznia 2013 r. Centralny Ośrodek Przygotowania Osób Dorosłych do Sakramentu Bierzmowania w Archidiecezji Wrocławskiej i ustanowił jego siedzibę w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu.

 • Przygotowania do bierzmowania odbywają się raz w tygodniu przez okres około 14 tygodni w niedzielę od godz. 18.00. Kurs kończy się sakramentem bierzmowania, o ile kandydat nie ma przeszkód do godziwego przyjęcia tego sakramentu. W innym przypadku kandydat otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie. Dodatkowym i obowiązkowym elementem przygotowań jest udział w dniu skupienia podczas trwania kursu.
 •      Czas trwania jednego spotkania: ok. 2,5 h,
 •      Przygotowanie jest prowadzone dla osób mających ukończone minimum 19 lat i po zakończeniu nauki w szkole średniej,
 •      Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną przez wypełnienie formularza (poniżej),
 •       o zapisie decyduje kolejność zgłoszenia – ilość miejsc ograniczona,
 •      Potrzebne dokumenty, które należy dostarczyć na pierwsze spotkanie:    – akt chrztu świętego z parafii, w której odbył się chrzest,    – skierowanie na kurs z parafii aktualnego miejsca zamieszkania,    – opłatę za udział w wysokości 50 zł, o   – zaświadczenie dla świadka bierzmowania .