Sprawozdanie z działalności Caritasu parafialnego

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w parafii p.w. NSPJ w Żernikach Wrocławskich za rok 2020 w szczegółach na tablicy ogłoszeń. Zespół Caritas stanowią: Anna Świtoń (prezes zarządu), Elżbieta Jaszczyńska (skarbnik), Marianna Pachlita, Janina Boruń, Małgorzata Kowcz     i Grażyna Błażejewska. Wydawanie żywności, odzieży, chemii gospodarczej odbywało się we wtorki od godz.1630 – 1730. W roku […]

Read More →