Historia parafii

Historia parafii p.w. NSPJ w Żernikach Wrocławskich – dekanat Wrocław-Południe – w datach

1958 r. – Erygowanie parafii ( Schematyzm diecezji wrocławskiej, s. 439 ) 

20.07.1959 r. – Skierowanie do parafii ks. Ferdynanda J. Seweryna, proboszcza Wilkszyna.
20.07.1960 r. – Odwołanie z parafii ks. Jana Draba ( objął funkcję kapelana sióstr Pasterek w Św. Katarzynie).
01.03.1962 r. – Wyłączenie Bogusławic, Mędłowa, Mnichowic, Ozorzyc i Turowa z parafii Żórawina i przyłączenie do parafii Żerniki.
12.03.1962 r. – Prośba mieszkańców Mnichowic o przyłączenie ich do parafii w Żórawinie.
1962 r. – Misje święte27.o9.1962 r. – wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bp. Wincentego Urbana.
23.07.1962 r. – Pismo do Kurii ks. prob. Ferdynanda J. Seweryna o pozwolenie na poświęcenie głównego ołtarza (nadbudowy) w kościele w Żernikach wraz z życzeniem, ażeby mógł tego dokonać poprzedni, długoletni proboszcz tejże parafii, ks. kan. Kazimierz Suchecki.
05.06.1963 r. – Ks. Ferdynand J. Seweryn informuje Kurię o nabyciu przez parafię organów dzięki ofiarności parafian.
05.07.1963 r. – „Mając na uwadze duchowe dobro i wygodę wiernych” wyłączenie miejscowości: Bogusławice, Mendlów, Mnichowice, Ozorzyce i Turów z parafii Żerniki i przyłączenie ich do parafii w Żórawinie ( dekret wszedł w życie 01.08.1963 r. ).
10.08.1964 r. – Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
22.01.1964 r. – Wierni z Iwin zwracają się do Kurii z prośbą o wyłączenie ich z parafii Żerniki i przyłączenie do parafii w Brochowie. Motywują tym, do Brochowa mają bliższą i wygodniejszą drogę, i tam uczęszczają do kościoła, dzieci zaś na naukę religii.
15.07.1964 r. – Na liczne prośby wiernych wyłączenie tymczasowo miejscowości: Turów, Ozorzyce i Bogusławice spod obsługi duszpasterskiej księdza proboszcza w Żórawinie i oddanie parafii w Żernikach.
19.07.1964 r. – Ksiądz Franciszek Stupak, proboszcz z Żórawiny – na prośbę księdza F.J. Seweryna – kieruje do Kurii dnia 01.08.1965 r. pismo z prośbą o przekazanie obsługi duszpasterskiej Turowa proboszczowi z Żórawiny.
21.05.1977 r. – wizytacja kanoniczna J.E.. Ks. Bp. Wincentego Urbana
01.02.1978 r. – Ksiądz Bronisław Owcarz, proboszcz z Ołtaszyna, zwraca się do Kurii z prośbą o wyłączenie z parafii Ołtaszyn Biestrzykowa i Lamowic, i przyłączenie ich do parafii Żerniki, uzasadniając dobrem duchowym mieszkańców tych miescowości.
1978 r. – Przyłączenie Biestrzykowa i Lamowic do parafii Żerniki..
26.04.1982 r. – Wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego.
1984 r. – Misje święte.
1985 r. – Odwołanie z parafii Ks. J. Ferdynanda Seweryna po 25 latach posługi i przejście na emeryturę ( zamieszkał z rodziną swego brata Stanisława w wybudowanym domu w Żernikach przy ul. Kolejowej do śmierci ). Proboszczem parafii został ks. Józef Sypko.
19.03.1987 r. – Wizytacja kanoniczna J.E. Tadeusza Rybaka.
07.03.1992 r. – Wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bp. Józefa Pazdura.
18.03.1998 r. – Wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Henryka Kard. Gulbinowicza.
14.09.2003 r. – Odejście z parafii ks. Józefa Sypki ( objął parafię p.w. św. Stefana we Wrocławiu ).
26.08.2003 r. – Wydzielenie z dekanatu Wrocław-Krzyki dekanatu Wrocław-Południe.
15.09.2003 r. – Przejęcie parafii przez ks. Tadeusza Rusnaka ( przeniesiony decyzją księdza kardynała Henryka Gulbinowicza z parafii p.w. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu – z parafii uniwersyteckiej ).
14.03.2004 r. – Wizytacja kanoniczna J.E. Ks. Bp. Jana Tyrawy.
11.09.2006 7. – Rada Parafialna podejmuje decyzję o budowie nowego kościoła.
24.04.2007 r. – J.E. Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski dokonuje poświęcenia placu pod budowę nowej świątyni i przyobleka księdza proboszcza w szaty prałackie.
17.10.2007 – Rozpoczęcie budowy kościoła ( zdjęcie humusu z placu budowy ).
19.10.2007 r. – Rozpoczęcie prac przy fundamentach.
24.04.2008 r. – Zakończenie prac przy fundamentach kościoła ( stan zerowy ).
24. 05. – 30.05.2008 r – misje święte: prowadzi O. Prof. Hugolin Langhamer OFM.
30.05.2008 r. – Złoty jubileusz parafii i poświęcenie kamienia węgielnego pod nową świątynię: uroczystości przewodniczył J.E. Ksiądz Arcybiskup Marian Gołębiewski.

( Na podstawie archiwum parafialnego które jest niekompletne )


Zdjęcia [2014]

Zdjęcia [2015]

Zdjęcia [2016] Dożynki Wielkanoc