Po kursie Nowe Życie w Żernikach Wrocławskich

26 – 28 czerwca odbył się w naszej parafii kurs Nowe Życie, który prowadziła wrocławska szkoła ewangelizacji śś Apostołów Piotra i Pawła.

Modlitwa uwielbienia na kursie Nowe Życie

To był bardzo owocny czas! Bóg działał w sercach uczestników i ekipy. Poniżej publikujemy świadectwa niektórych uczestników:

Uwierzyłam, że Pan Bóg kocha mnie miłością bezwarunkową, że nie muszę sobie na tę miłość zapracować. Jezus mnie kocha z całym moim bagażem doświadczeń i ciężarem moich grzechów. Stworzył mnie po to, aby mnie kochać!

Ela, 34l.

W trakcie kursu zawierzyłem troskę o jutro (życie codzienne, praca, dom, ale też ewangelizacja przez naszą wspólnotę) całkowicie Jemu. To są sprawy należące do Niego. Też słowo, jakie usłyszałem w czasie modlitwy o wylanie Ducha Świętego (i modlitwy wstawienniczej) pokazuje, jak spójny jest Bóg w swoich zamiarach względem mnie..

Bartek, 48l.

Na kursie doświadczyłem obecności Boga żywego oraz świadomości tego, że jestem dzieckiem Boga ze wszystkim tym, co posiadam – z moimi zaletami (ale także słabościami), umiejętnościami.

Anonim

Doświadczyłam większej bliskości Boga i zrozumiałam, że Bóg jest najważniejszy w życiu moim i mojej rodziny, bo wiem, że On nas kocha bardzo, mimo tego jacy jesteśmy. Poznaliśmy wspaniałych ludzi. Poczułam ich bliskość.

Maria, 63l.