Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1660

 • Datę sakramentu małżeństwa najlepiej ustalić wcześniej (ok. roku przed zawarciem małżeństwa) osobiście w kancelarii parafialnej. W czasie spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące formalności ślubnych. 
 • Po ustaleniu daty narzeczeni zgłaszają się do kancelarii trzy miesiące przed sprawowaniem sakramentu małżeństwa w celu przygotowania protokołu i przygotowania dokumentów.
 • Nie udzielamy ślubów w adwencie, w wielkim poście i w piątki.
 • Zachęca się młodych, którzy zawierają sakrament małżeństwa, aby przy tej okazji zaprosili swoich gości do włączenia się w pomoc dla potrzebujących (np. akcja Caritas „Wyprawka dla żaczka”).

wymagane dokumenty (na spotkanie podczas spisywania protokołu przedmałżeńskiego)

 • Dowód osobisty.
 • Metryka chrztu do ślubu (ważna trzy miesiące przed ślubem) i metryka bierzmowania(jeśli nie ma informacji na metryce chrztu).
 • Zaświadczenie o udziale w katechezie dla narzeczonych (kurs przedmałżeński).
 • Świadectwo szkolne z ostatniej klasy szkoły średniej.
 • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego).
 • Zezwolenie księdza proboszcza jednej ze stron na zawarcie sakramentu małżeństwa, jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii lub licencja do udzielenia sakramentu małżeństwa, jeżeli dokumenty były przygotowane w innej parafii.
 • gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej – świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres). Świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia
 • w przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
 • w przypadku osoby po rozwodzie cywilnym – sentencje wyroku sądowego.
 • w przypadku osoby u której stwierdzono nieważność małżeństwa przez Sąd Duchowny – wyrok Sądu Duchownego