Kancelaria

Kancelaria parafialna
Czynna jest codziennie po Mszy św. i w soboty od 9.00 do 10.00

Adres parafii:

ul. Wrocławska 1
55-010 Żerniki Wrocławskie

tel: 071/311-32-45

Konto parafialne: Bank Spółdzielczy w Św. Katarzynie
Nr 30 9584 1092 2010 1004 6747 0001