Znak Legionu Maryi

Legion Maryi

W dniu 25 listopada 2018 r. w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata , w naszej Parafii, odbyło się pierwsze spotkanie Legionu Maryi pod wezwaniem Królowej Różańca św. z Pompejów.

Legion Maryi jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, których celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości poprzez modlitwę
i pracę apostolską.
Zakorzenione w duchowości maryjnej i powierzone Duchowi Świętemu życie Legionu Maryi jest oparte na wierze we współdziałanie Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny w dziele zbawienia i szerzenia królestwa Bożego w świecie.

Legion Maryi jest narzędziem oddanym do dyspozycji ks. proboszcza w prowadzeniu misji i nowej ewangelizacji wśród mieszkańców parafii.

Legion Maryi opiera się przede wszystkim na głębokiej wierze w Boga
i na wierze w miłość, jaką Bóg obdarza swoje dzieci. Bóg pragnie, by nasza praca przynosiła Mu wielką chwałę, dlatego będzie ją oczyszczał czyniąc owocną i trwałą.

Podstawą duchowości Legionu Maryi jest potrójna więź legionisty: z Kościołem rozumianym jako mistyczne Ciało Chrystusa;
z Duchem Świętym oraz Maryją, która przeżywana jest w duchu prawdziwego nabożeństwa do NMP św. Ludwika Marii de Montfort. Legion Maryi jest Chrystocentryczny, gdyż i pobożność, i apostolstwo koncentrują się na Chrystusie.

Opiekunem grupy jest ks. Prałat Tadeusz Rusnak-nasz proboszcz.

SPOTKANIA LEGIONU MARYI ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY WTOREK PO MSZY ŚWIĘTEJ.