Wspólnota Dom na Skale

Dom na Skale to wspólnota modlitewno – ewangelizacyjna. Jej głównym celem i zadaniem jest modlitwa, by wzrastać i ewangelizacja, czyli głoszenie Dobrej Nowiny szczególnie przez kursy ewangelizacyjne.

Również w naszej parafii dwukrotnie był organizowany kurs Nowe życie:


Wspólnota Dom na Skale ma swoją siedzibę we Wrocławiu na ul. Katedralnej 4, a Żernikach Wrocławskich jest jedna z filii tej wspólnoty. Przez kilka ostatnich lat członkowie małej grupki z Żernik Wrocławskich organizowali w prawie każdą drugą sobotę miesiąca modlitwę uwielbienia, wielbiąc Boga i wstawiając się za całą parafią.

Animatorami małej grupki formacyjnej, która działa w naszej parafii są Kasia i Piotr Kulczykowie. Spotkania małej grupki odbywają się najczęściej w ich domu rodzinnym lub w salce parafialnej 1 lub 2 razy w miesiącu. Celem grupki jest wzrastanie w poznawaniu Boga i formowanie się zgodnie z programem formacyjnym Domu na Skale.

Mała grupka w Żernikach jest otwarta i zaprasza wszystkich, którzy chcą poznawać Boga poprzez czytanie Słowa Bożego i wzrastać duchowo w miłym i serdecznym gronie ludzi.

Kontakt mailowy: k.kulczyk@o-to.pl

Spotkanie na plebanii
Mała grupka w domu Kasi i Piotra
u Kasi i Piotra
u Kasi i Piotra

W naszej parafii odbywały się również większe spotkania wspólnoty Dom na Skale. Cyklicznym wydarzeniem wspólnotowym przeżywanym w naszej parafii jest Niedziela Miłosierdzia Bożego, ale bywały też czuwania przed Zesłaniem Ducha świętego. Wspólnota obchodziła tu również swoje święto i prowadziła czuwanie adwentowe.

Czuwanie adwentowe
Czuwanie adwentowe
Czuwanie adwentowe
Święto wspólnoty Dom na Skale

Na katedralnej 4 we Wrocławiu odbywa się większość spotkań formacyjnych wspólnoty:

 I-sza środa miesiąca – Środa dla Ducha

   Gdzie : Kościół śś. Piotra i Pawła

   Godzina : 19:30

Środa dla Ducha jest spotkaniem z Jezusem, którego uwielbiamy w Eucharystii. Rozpoczynamy naszą modlitwę od krótkiego uwielbienia. W czasie mszy świętej modlimy się w intencjach przyniesionych przez uczestników, szczególnie o uzdrowienie duszy i ciała. Po Eucharystii adorujemy Jezusa w Najświetszym Sakramencie wspólnie i osobiście. W czasie adoracji można skorzystać z modlitwy wstawienniczej oraz Spowiedzi Św.

– II, III środa, IV piątek oraz V środa miesiąca – Spotkanie modlitewno-formacyjne

   Gdzie : sala nr 3, ul. Katedralna 4

   Godzina : 19:30

W podanych dniach zapraszamy na spotkanie modlitewne. Uwielbiamy Jezusa i formujemy się przez konferencje, na podstawie których pracują później małe grupy.

Więcej informacji o kursach ewangelizacyjnych organizowanych przez wspólnotę Dom na Skale, która prowadzi Szkołę Nowej Ewangelizacji świętych Apostołów Piotra i Pawła.