Synod powszechny

  • Pierwsze pytanie synodu
    Kościół Powszechny w latach 2021-2023 będzie przeżywał Synod Biskupi o synodalności Kościoła. Wszyscy wierzący zostali zaproszeni przez Papieża Franciszka do pośredniego doświadczenia tego Synodu, czyli do dzielenia, wspólnego rozeznawania, a nade wszystko do słuchania się w duchu jedności. W naszej parafii również rozpoczął się taki czas – wspólnego wsłuchiwania się w głos Ducha świętego. By… Czytaj więcej: Pierwsze pytanie synodu
  • Diecezjalne synody wrocławskie
    Według dotychczasowych badań historycznych, obejmujących dzieje archidiecezji wrocławskiej na przestrzeni prawie 1000 lat istnienia, odbyło się 59 synodów diecezjalnych.W tym największa ich liczba obejmuje okres średniowiecza (43 synody). Do liczby tej nie dodano synodów legackich, jakie zwoływane były do Wrocławia przez legatów papieskich w celu szczegółowego wdrożenia norm reformujących w imieniu papieża dotychczasowe życie kościelne… Czytaj więcej: Diecezjalne synody wrocławskie
  • Proces synodalny w diecezjach
    Po co? Celem procesu synodalnego jest wspólne rozeznawanie dróg, na które Duch Święty woła Kościół, doświadczenie współodpowiedzialności za życie Kościoła i uczestnictwa w jego misji. Odpowiedzi, których udzielimy na etapie diecezjalnym, zostaną przekazane polskiemu episkopatowi, następnie poprzez etap kontynentalny staną się punktem wyjścia do prac Zgromadzenia Synodu Biskupów w Rzymie w październiku 2023. Kto? Do… Czytaj więcej: Proces synodalny w diecezjach