Cmentarz w Żernikach Wrocławskich

Pogrzeb

Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci
i Zmartwychwstania Chrystusa, w którym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana.”

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1681

  • Data i godzina pogrzebu najpierw powinna być ustalona z księdzem, a później z zakładem pogrzebowym, ponieważ nie zawsze jest możliwe przeprowadzenie pogrzebu. W tym celu należy się zgłosić do kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
  • Wymagany jest akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Najbliżsi, krewni i znajomi zmarłej osoby zachęcani są, aby przeżycie pogrzebu poprzedziła spowiedź święta i  przyjęcie Komunii świętej podczas Mszy świętej pogrzebowej. Do spowiedzi można przystąpić podczas wieczornej Mszy świętej poprzedzającej pogrzeb.
  • Sprawy formalne dotyczące pogrzebu na cmentarzu należy ustalić z zarządcą cmentarza p. Ludwiką Studzińską. Adres: Żerniki Wrocławskie, ul. Ks. J. Długosza 19; kom: 605 074 134. U niej również można zarezerwować miejsce w kolumbarium.
  • Przedłużenie ważności zachowania grobów

    Rada Parafialna i Zarząd Cmentarza Parafialnego przypomina o powinności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności zachowania grobów. Bliższe informacje na tablicach ogłoszeń i u Zarządcy cmentarza ( P. Ludwika Studzińska, komórka: 605 074 134).
    [Więcej informacji w zakładce Sakramenty i obrzędy -> Pogrzeb]