Ogłoszenia parafialne na X niedzielę zwykłą – 06.06.2021 – Żerniki Wrocławskie

1. Kalendarz:

– wt. – św. Jadwigi Królowej

– czw. – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała

– pt. – Najświętszego Serca Pana Jezusa – uroczystość

– so. – Niepokalanego Serca NMP

2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca adoracyjna. Początek o gdz.1500 (koronka do Bożego miłosierdzia), o godz.1600 nabożeństwo czerwcowe i zmiana tajemnic ŻR. Po Mszy św. spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci rocz-      nicowych.

3. Po Mszy św. z procesją na Zakończenie Oktawy Boże Ciała błogosławienie wianków. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatków. Także podczas sumy odpustowej w piątek o godz.1800.

4. W piątek przypada w naszej parafii doroczna uroczystość odpustu  NSPJ. Msze św. o godz.900 i 1800 suma. Sumiastą i kaznodzieją będzie Ks. Dr. Grzegorz Kopij, wikariusz parafii Zbawiciela na Wojszycach. Wierni uczestniczący w akcie wynagrodzenia mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5. Serdeczne Bóg zapłać Rodzicom i Katechetom za przygotowanie uroczystości I Komunii św. naszych dzieci. Rodzicom za dar ołtarza – siedem tysięcy złotych – z przeznaczeniem na nowy konfesjonał.

6. Na ręce P. Anny Kozłowskiej, składam serdeczne dzięki za przygotowanie procesji na Boże Ciało, za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Bóg zapłać Sołtysom i Radom Sołeckim Biestrzykowa i Radomierzyc, Iwin, Lamowic, i Smardzowa za ustawienie ołtarzy na drodze procesji, Gminie za posprzątanie ulic na trasie procesji. Bóg zapłać zwłaszcza dziewczynkom sypiącym kwiaty i ich opiekunom (mamom, babciom), chórowi, służbie liturgicznej, asyście i służbie porządkowej.

7. Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oferuje tegorocznym maturzystom jednolite studia magisterskie – kierunek prawo – bezpłatne,             kładące nacisk na zdobycie wiedzy praktycznej oraz kształcenie zgodne              z chrześcijańską etyką i poszanowaniem godności człowieka. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na stornie www.swws.edu.pl.

8. Intencje:

– pon. – godz.1800 – w 18. rocznicę urodzin Karola Pisulskiego – od prababci Marii,  dziadków: Ewy i Zdzisława i rodziców

    – wt. – godz.1800 – + Hanna Pastuszak, ++ Helena i Jan Zawiślak

– śr. – godz.1800 – ++ Jadwiga i Tadeusz Bagińscy, ++ Stanisław i Antonina Łukomscy, + Róża Bernacka

    – czw. – godz.1800 – ++ Wojciech, Rozalia i Maria Górscy

    – pt. – godz.900 – + Zbigniew Michniewicz

            – godz.1500 – ślub: Waligóra – Bauer

            – godz.1800 – za Parafian i Dobrodziejów

                              – + Anna Zając – od sąsiadów

                              – ++ Wiktoria i Ignacy Marcinkowscy, + Wójcicki

                              – + Adela Makuch (16. r. śm.)

    – so.- godz.1500 – ślub: Paskart – Chruściel

           –  godz.1645 – modlitwa uwielbienia ze wspólnotą „Dom na Skale”.

– godz.1700 – + Barbara Czerwińska, +++ Mieczysław, Helena i Marek Czerwińscy

    – ndz. – godz.900 – + Adela Makuch (16. r. śm.) i  zmarli z rodziny

              – godz.1100 – w 19. r. urodzin Krzysztofa Głowacza

– godz.1200 – chrzest: Magdalena Krupa, Helena Słowińska, Mateusz Marek Ciupko, Szymon Stanisław Chudaś

              – godz.1600 – nabożeństwo czerwcowe

– godz.1630 – + Mieczysław Horoszko (22. r.  śm.), + Krystyna Horoszko (34. r. śm.), +Tadeusz Osieniecki (1. r. śm.), + Elżbieta Osieniecka (22. r. śm.)

9. Zapowiedzi:

    Michał Aleksander Płodowski, stan wolny, zam. Iwiny,

    Katarzyna Julia Słowińska, stan wolny, zam. Wrocław. Zapowiedź II.

    Bartosz Mandat, stan wolny, zam. Biestrzyków,

    Kamila Tomasiczek, stan wolny, zam. Biestrzyków. Zapowiedź I.

10. Zmarli:

+ Franciszek Garbowski: Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.