Ogłoszenia parafialne na III niedzielę adwentu – 12.12.2021-Żerniki

1. KALENDARZ:

-pon.- św.Łucji, dziew. i m. (38 rocz.śmierci Ks.Bp. Wincentego Urbana);

– 40. rocz. wprowadzenia stanu wojennego;

-wt.- św. Jana od Krzyża, kapł. i dK;

2. W sobotę 18.12.2021 – spowiedź adwentowa: od godz.8 – 9 oraz od godz. 15.30 – 17.00.

3. Bóg zapłać za słodycze dla naszych dzieci z rorat P. Aleksandrowi Brezwanowi z Ołtaszyna, dwom rodzinom z Żernik oraz za gry edukacyjne o tematyce biblijnej P. Hannie i Grzegorzowi Chodakom.

4. INTENCJE:

-pon.- godz.18 – +Andrzej Rokita – od rodziny Belkner i Parzych;

– + Czesława Suda (greg.8);

-wt.- godz.18 – + Michał Kosela;

– + Czesława Suda (greg.);

-śr.- godz.18 – + Henryk Słowiński – od rodziny Barbary Żygadło z dziećmi;

– + Czesława Suda (greg.);

-czw.- godz.18 – ++ Jan (21.r.śm.) i Kamila Bagińska

– + Czesława Suda (greg.);

– pt.- godz.18 – + Władysława Matysiak (14 r.śm.), + Tadeusz Matysiak (1.r.śm.);

– + Czesława Suda (greg.);

– so.- godz.17.00 – +Hieronima Kotwicka (20.r.śm.), +Adam Kotwicki;

– + Czesława Suda (greg.);

-ndz.- godz.9 – ++Stanisława i Czesław Pawłowscy, +++Aniela, Władysław, Zofia i Andrzej Kozubowscy;

– + Czesława Suda (greg.);

godz.11 – W rocznicę śmierci śp.Luisy Andreani, śp. Zofia i Tadeusz Strzelbiccy;

-godz.16.30 – +Antoni Okaj (20.r.śm.).

8. Zmarli: + Tomasz Zalewski.

Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

(Ogłoszenia są też wywieszone na tablicy ogłoszeń na cmentarzu.)