Ogłoszenia parafialne na Niedzielę Palmową (Męki Pańskiej) – 24.03.2024

1. Kalendarz:

-pon. – Wielki Poniedziałek

-wt. – Wielki Wtorek

-śr. – Wielka Środa

-czw. – Wielki Czwartek

W tym dniu wspominamy ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz rozważamy przykazanie miłości, której wzór i przykład daje nam Chrystus, kiedy umywa nogi swoim uczniom.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej przypomina Ostatnią Wieczerzę. Uczestniczymy w tych samych wydarzeniach. Jezus bierze chleb i wino, przemienia je w swoje Ciało i Krew i daje nam za pokarm. Po liturgii zostajemy w kościele na adoracji P. Jezusa w Ciemnicy.

Początek liturgii o godz.19.00.

-pt. – Wielki Piątek – to dzień męki i śmierci Chrystusa. Kościół rozmyśla nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adoruje krzyż, wstawia się do Boga za zbawienie świata.

W tym dniu wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia, aż do śmierci obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Natomiast wierni w wieku od ukończenia 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia dodatkowo obowiązuje post, polegający na powstrzymywaniu się od spożycia mięsa oraz ograniczeniu się do spożycia jednego posiłku do syta i dwóch niepełnych (post ścisły) (kan.1252 KPK).

Według tradycji Kościoła tego dnia nie odprawia się Mszy św.

Centralnym momentem dnia jest liturgia Męki Pańskiej i adoracja krzyża, jako znaku zwycięstwa i naszego zbawienia. Liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu do adoracji.

Początek liturgii o godz.19.00.

Serdeczna prośba o zadbanie o krzyże i kapliczki w poszczególnych miejscowościach naszej parafii. Dziękujemy tym osobom, które troszczą się o krzyże i kapliczki w ciągu całego roku.

-sob – Wielka Sobota – Jest to dzień trwania przy Bożym Grobie w postawie rozważania śmierci Jezusa oraz Jego zstąpienia do otchłani. To dzień ciszy. Przez modlitwę i post oczekujemy na zmartwychwstanie Pana. Kościół zachęca, aby powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych.

Pierwszym motywem nawiedzenia kościoła powinna być adoracja Jezusa w Bożym Grobie.

Liturgia Wielkiej Soboty zakończoną Mszą św. z procesją rezurekcyjną o godz.21.00.

Porządek święcenia pokarmów:

– SMARDZÓW – godz.9.00,

– IWINY – godz.9.30,

– IWINY – RUSINOWO (przy figurze św. Tadeusza Judy) – godz.10.00,

– WROCŁAW – LAMOWICE – godz.10.30,

– RADOMIERZYCE (skrzyżowanie ul. Sadowej i Kwiatowej) – godz.10.50,

– RADOMIERZYCE (na wysokości ul. Lawendowej i Wrocł. 33) – godz.11.15,

– BIESTRZYKÓW – godz.11.40,

– ŻERNIKI – godz.12.15,

– ŻERNIKI – godz.12.45.

2. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego:

Msze św. o godz.9.00, 11.00 i 16.30.

3. W środę od godz.8.30 odwiedziny chorych, których proboszcz nie odwiedza w pierwsze piątki miesiąca. Proszę zgłaszać chorych do wtorku. Numer komórki: 695 65 65 95.

4. W Wielki piątek o godz.15.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Przygotują Szafarze Komunii św.

5. Bóg zapłać za świece ołtarzowe Pani Marii Kotwickiej. Za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu Pani Leokadii Słoniowskiej oraz Państwu Renacie i Stanisławowi Pisarskim.

Za cukierki dla dzieci Państwu Bernardowi i Monice Hruszczakom oraz Panu Aleksandrowi Brezwanowi.

Za ufundowanie dodatkowego mikrofonu dla organistów w „starym” kościele Bóg zapłać P. Marianowi Sewerynowi, PP. Marii i Adamowi Rusinom, P.Elżbiecie Olczak i P. Iwonie Kurowskiej.

6. Intencje:

-pon. – godz.18.00 – + Stanisława Jurczyk – od Małgorzaty i Daniela Huk, od rodziny Słoniowskich i od rodziny Batorów i Spleśniaków;

– wt. – godz.18.00 – ++ Wanda i Adam Jaroszowie;

– śr. – godz.7.00 – za Parafian i Dobrodziejów;

Wielki Czwartek – godz.19.00 – za kapłanów;

Wielki Piątek – godz.19.00 – bez Mszy św.

Wielka Sobota – godz.21.00 – + Małgorzata Kowcz – od koleżanek z Wedanu;

Wielkanoc – godz. 9.00 – + Paulina Mazur, ++ Teodor i Wanda Szulczykowie;

– godz. 11.00 – ++ Antoni Żygadło, ++ Irena, Stanisława i Paweł Sak, ++ Helena, Katarzyna, Piotr i Katarzyna Liskowie;

– w intencji Grażyny Godlewskiej – z okazji imienin od Chóru;

– godz.16.30 – ++ Bogdan i Władysław Martywłos;

– wynagradzająca za grzechy popełnione w rodzinie w poprzednich pokoleniach;

6. Zmarli:

+ Andrzej Tarkowski: Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Duszpasterstwo parafii serdecznie zaprasza na wspólną celebrację najważniejszych wydarzeń zbawczych nasze wiary i na wspólne przeżywanie radości świąt zmartwychwstania Pańskiego. Alleluja!

Szczęść Boże na cały tydzień!