Ogłoszenia parafialne na XIX niedzielę Zwykłą 08.08.2021 – Żerniki Wrocławskie

1. Kalendarz:

pon. – św. Teresy Benedykty od krzyża (Edyty Stein), dziew., patronki Europy

wt. – św. Wawrzyńca, dk. I m. Świeto

śr. – św. Klary, dziew.

so. św. Maksymiliana Marii Kolbe, kapł. I m.

ndz. – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny


2.
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu prowadzi od lat
Podyplomowe Studia Nauk o rodzinie przygotowując absolwentów do
podjęcia pracy w parafialnych poradniach rodzinnych i centrach pomocy
oraz do prowadzenia zajęć „Wychowania do życia w rodzinie”
w szkołach przez nauczycieli ( Zgodnie z potwierdzeniem MEN-u). Studia
kształcą ponadto specjalistów do pracy z rodzinami w dziele wychowania
dzieci i młodzieży z zakresu odpowiedzialnej i godnej formacji seksualnej
oraz małżensko-rodzinnej.
Rozmowy kwalifikacyjne Z kandydatami na studia w latach
2021/2022 (studia trwają cztery semestry, w II i IV sobotę miesiąca)
odbedą się w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej
(Wrocław, ul. Katedralna 4, pokój 7) w dniach:

 • 17 września (piątek) – w godz. 10:00 – 13:00 i 15:00 – 18:00
 • 18 września (sobota) – w godz.10:00 – 13:00 i 14:00 – 16:00
 • Na rozmowę należy przynieść następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia – na formularzu dostępnym na stronie
  PWT (www.pwt.wroc.pl),
 • žyciorys,
 • trzy fotografie,
 • opinię księdza proboszcza z miejsca zamieszkania,
 • dyplom ukończenia studiów (magisterium lub licencjat),
 • potwierdzenie uiszczenia zapłaty rekrutacyjnej.
  dyrektor ks. dr Stanisław Paszkowski)

3. Bóg zapłać za kwiaty na ołtarze. Za skoszenie trawy na posesji
parafialnej P. Zbigniewowi Gardyńskiemu.

4. Intencje:

 • pon. – godz. 18:00 -w 65. urodziny Pani dr Marii Stanisławskiej – od męża,
  dzieci i wnuków
 • wt. – godz. 18:00 -+ Jan Rusin
 • śr. – godz. 7:00 – + Michał Kosela
 • czw.- godz.18-++ Marek (5. r. śm.) i Michał Besz
 • -pt. godz.18 ++Magdalena, Stanisław, Zenon, Czesław, Karolina
  i Halina Czerwińscy, + Leokadia Woźniak, ++ Anatol i Zyta Kula
 • so godz.17 – ++Anna Danicka (2. r. śm.), + Franciszek i Jan Daniccy,
  +Mieczysław Guberski oraz zmarli z rodzin: Więckowiczów i Danickich
 • ndz. – godz.9:00 – o Boże błogosławieństwo w pewnej rodzinie
  godz.11:00-+Irena Marciniak
  godz.12- chrzest: Bruno Paweł Czajkowski
  godz.16- w 6. rocznicę ślubu Macieja i Kamili Ordijewiczów oraz
  w intencji P. Marii Klepuszewskiej z okazji imienin

5. Zapowiedzi:

Kamil Raczyński, Stan wolny, zam. Wrocław.
Urszula Anna Mazur, Stan wolny, zam. Radwanice. Zap. I