Ogłoszenia parafialne na XX niedziele zwykłą- 15.08.2021-Żerniki wrocławskie

1. Kalendarz:
.- pon.-Św. Stefana Węgierskiego
.- wt. -św. Jacka, kapł.
.- pt.- św. Barnarda, opata i dK
.- so. – św. Piusa X, pap.

2. Rocznica I Komunii św. w pierwszą niedzielę września -5 września – na
Mszy św. o godz.11:00 . Będzie to zarazem Msza św. na rozpoczęcie roku
szkolnego dla całej szkoły.

3. Dożynki – dziękczynienie za tegoroczne zbiory – w drugą niedzielę września
na Mszy św. o godz.11:00.

4. Można zamawiać Msze św. na przyszły rok. Na ten rok wszystkie intencje są
Już zajęte.

5. Sołtys i Rada Sołecka Biestrzykowa i Radomierzyc zaprasza mieszkańców
sołectwa i sąsiednich miejscowości na festyn z okazji 800-lecia Biestrzykowa
21.08.2021 od godz.16:00. Impreza odbędzie się na placu zabaw w Biestrzykowie
przy ul. Kalinowej. Zjeżdżalnie dla dzieci już od godz.15″. Szczegóły na afiszu
w przedsionku kościoła.

6. Kwiaty w kościele to dar P. Haliny i Janusza Kucembów. Kompozycje
kwiatowe to praca P. Bogusławy Morawskiej. Bóg zapłać!

7. Intencje:
– pon. – godz. 18:00 -+ Janina Oleksiak od męża
– wt. – godz. 18:00 – +Tadeusz Kowcz-z okazji urodzin
– śr. – godz. 18:00 – w 50. rocznicę urodzin P. Urszuli Jaworskiej – dziękczynna
– czw. – godz. 18:00 -+ Zbigniew Michniewicz
– pt. godz. 18:00 -++ Leonard i Mariusz Marcinkowscy
– so. godz. 15:00 – p. Dominik Paweł, ślub: Oppeln Branikowski – Ewa Marzena Kozłowska
godz. 17:00 -+ Edward Dziura (27.r.śm)
– ndz. -godz.9:00 Aniela i Stefan Skiba
– godz. 11:00 za Parafian i Dobrodziejów
– godz. 12:00 -Felicja Surowiak, Adam Jan Kita
– godz. 16:30+ dr Adam Jarosz-z okazji urodzin, + Wanda Jarosz

8. Zapowiedzi:
Kamil Raczycki, stan wolny, zam. Wrocław,
Urszula Anna Mazur, stan wolny, zam. Radwanice. Zapowiedź II.