II KAZANIE PASYJNE 25 lutego 2024 r.

„Czego pragniesz ty” Po spożyciu Paschy, Jezus wraz ze swymi uczniami, udał sięw kierunku Góry zwanej oliwną, za potok Cebron. Był tam ogród. Zwał się Getsemani i leżał u stóp tej góry, naprzeciw Świątyni. Szedł między drzewami w towarzystwie Piotra, Jakuba i Jana, świadków chwały Jego przemienienia. Chwilę później rzekł do nich: „Smutna jest moja […]

Read More →

I KAZANIE PASYJNE 18 lutego 2024 r.

Zwyczaj rozważań nt. Męki Pańskiej nam towarzyszy od samych początków chrześcijaństwa. W Jerozolimie wielu świadków Męki Chrystusa na Golgocie od samego początku zachowało pamięć o Jego cierpieniach. Nigdy nie zapomnieli tego, jak Chrystus przechodził ulicami miasta w przeddzień owego Święta Paschy. Ewangeliści w swoich tekstach poświęcili wiele miejsca tym wydarzeniom, szczegółowo je opisując. Od wieków […]

Read More →

Dar Bożego miłosierdzia

J+M+J Niedziela Bożego Miłosierdzia, 2022 Po to Bóg posłał na świat swego Syna, Jezusa Chrystusa, po to Boży Syn, Jezus Chrystus, umarł na krzyżu i zmartwychwstał, ażeby móc powiedzieć: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Taki jest sens zbawczej męki Jezusa Chrystusa. On też zleca apostołom […]

Read More →

Wielki Post – wezwaniem do nawrócenia – 31.03.2020r.

Do nawrócenia wzywa nas przede wszystkim sam Jezus Chrystus.Pierwszym elementem chrześcijańskiego nawrócenia jest działanie Boga, który w swym miłosierdziu lituje się nad grzesznikiem, podaje mu rękę, a sam człowiek nie może wyzwolić się z niewoli grzechu, jak naród wybrany nie mógł o własnych siłach wyjść z niewoli egipskiej.Bóg Jahwe objawił się Mojżeszowi w gorejącym krzaku […]

Read More →