Sprawozdanie z działalności Caritasu parafialnego

Sprawozdanie z działalności Parafialnego Zespołu Caritas w parafii p.w. NSPJ w Żernikach Wrocławskich za rok 2020 w szczegółach na tablicy ogłoszeń.

Zespół Caritas stanowią: Anna Świtoń (prezes zarządu), Elżbieta Jaszczyńska (skarbnik), Marianna Pachlita, Janina Boruń, Małgorzata Kowcz     i Grażyna Błażejewska.

Wydawanie żywności, odzieży, chemii gospodarczej odbywało się we wtorki od godz.1630 – 1730. W roku 2020 zespół dyżurował 17 razy. W czasie ograniczeń związanych z pandemią Caritas zawieszał swoją działalność. Z pomocy skorzystały 41 osoby.

Wyrażam wielkie uznanie PZC za poświęcony czas i zaangażowanie w posługę dobroczynną na rzecz ubogich wśród nas. Pragnę także podziękować wszystkich, którzy finansowo i materialnie wspierają nasz Caritas. Kwota darowizna wyniosła 3 270 zł. Ks. proboszcz przekazał na ten cel 2 367 zł.

Na koncie Caritasu 781,45 zł.

Sprawozdanie sporządziła Anna Świtoń – Prezes Zarządu