DEKRET O UAKTUALNIENIU GRANICY

Józef Kupny Wrocław, dnia 18.08.2022 r. Arcybiskup Metropolia Wrocławski L.dz. 899/2022

DEKRET O UAKTUALNIENIU GRANICY

pomiędzy parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

W Żernikach Wrocławskich (dekanat Wrocław-Południe)

a parafią pw. Św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu – Brochowie (dekanat Wrocław- Wschód).

Kierując się troską o zapewnienie wiernym optymalnych warunków dla wykonywania przez nich praktyk religijnych oraz uwzględniając istniejąca już od lat praktykę uczestnictwa w Mszach Świętych, jak również mając na uwadze gwałtowny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie miejscowości Iwiny, po zapoznaniu się z opinią zainteresowanych Proboszczów, mocą kan. 515$ 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, niniejszym dekretem

wydzielam na terenie miejscowości IWINY

z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich następujące ulice: Brochowska (nr 3 – 25), Bukszpanowa , Chabrowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Lawendowa, Makowa, Morelowa, Ogrodowa, Polna, Wiosenna

i przyłączam je do parafii pw. Św. Jerzego Męczennika i Podwyższenia Krzyża Świętego we Wrocławiu – Brochowie.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Proboszczów obu parafii zobowiązuję do poinformowania o powyższej zmianie wszystkich zainteresowanych urzędów administracji państwowej i samorządowej. Mieszkańców jednej i drugiej parafii należy powiadomić o zmianie granic przez odczytanie niniejszego dekretu w obydwu kościołach parafialnych w niedzielę, 28 sierpnia 2022 r.

Duszpasterzom i wiernym obydwu wspólnot parafialnych, mocą naszego Pana Jezusa Chrystusa, z serca błogosławię.

Kanclerz Kurii + Józef Kupny

ks. Jacek Froniewski Arcybiskup Metropolita Wrocławski

( za zgodność: ks. Tadeusz Rusnak, proboszcz)

Załącznik do Dekretu z 18.08.2022 r., L.dz. 899/2022

W związku z decyzją zawartą w dekrecie z dnia 18.08.2022 r. od 1 września 2022 roku do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH (dekanat Wrocław – Południe) przynależą następujące miejscowości:

ŻERNIKI WROCŁAWSKIE ( siedziba parafii), BIESTRZYKÓW, RADOMIERZYCE, SMARDZÓW WROCŁAWSKI, IWINY z wyłączeniem ulic: Brochowska (nr 3-25), Bukszpanowa, Chabrowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Lawendowa, Makowa, Morelowa, Ogrodowa, Polna, Wiosenna oraz (do parafii Wrocław – Jagodno) Sosnowa, Bacha i Paderewskiego.

oraz następujące ulice Wrocławia:

Buforowa, Graniczna, Św. Tadeusza Judy, Św. Jacka, H. Jareckiego, J.Kiepury, Radomierzycka, Św.Rity, Sarnia, F.P. Szuberta (od wschodniej obwodnicy Wrocławia do ul. Granicznej), Wspólna.

Kanclerz Kurii Metropolitalnej

Ks. dr Jacek Froniewski

(za zgodność: ks. Tadeusz Rusnak, proboszcz)