PODZIĘKOWANIE PACZKA DLA SENIORA – kwiecień 2023

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali dobre serce i przyczynili się do sprawnego zorganizowania wielkanocnej akcji „Paczka dla seniora”.

W rezultacie wspólnych działań przygotowaliśmy 115 paczek ze świątecznymi prezencikami oraz życzeniami od Ks. Proboszcza Tadeusza Rusnaka i własnoręcznie zrobionymi przez uczniów kartkami świątecznymi.

Dziękujemy:

– sponsorom (24 osoby), którzy przekazali środki finansowe,

– rodzinie PP. Gardyńskich , za zakup i dostarczenie potrzebnych produktów,

– uczniom klas od IV do VII naszej szkoły za przygotowanie pięknych kartek świątecznych, a Pani Iwonie Kurowskiej za inspirację i nadzór (115 szt.),

– Paniom : Małgorzacie Kowcz, Marii Sulikowskiej, Annie Kozłowskiej, Marzenie Miciak z synami Szymonem i Miłoszem oraz młodzieży: Oliwii Holowiak, Oli Taraszkiewicz, Milenie Pietrzyk, Frankowi, Aleksandrowi i Stasiowi Ambrozikom za pakowanie toreb ;

– Pani Annie Pawłowskiej (Drukarnia MASTERPRINT) za wykonanie kopii kartek świątecznych – ekspozycja w przedsionku kościoła,

– osobom, które podjęły się dostarczenia paczek dla seniorów. Są to:

PP. Krzysztof Oleksiak, Elżbieta Olczak, Teresa Michaluk, Jerzy Świtoń, Małgorzata i Zbigniew Gardyńscy, Ania Firek z synem Jasiem, Jadwiga Zając, Małgorzata Kowcz , Maria Sulikowska oraz Kasia i Krzysztof Besteccy.

Mamy nadzieję, że ten świąteczny dar wlał nadzieję i radość w serca naszych seniorów.

Bóg zapłać!

Żerniki Wrocławskie, 6.04.2023r.