Rozwój miłości w małżeństwie

Dlaczego miłość w małżeństwie musi się rozwijać? Bo w przeciwnym razie będzie stanowić zagrożenie dla związku.Jeśli miłość nie rozwija się – to cofa się do form prymitywnych i zamiera.Miłość nie może zostać zatrzymana, zakonserwowana na żadnym etapie, ponieważ z upływem czasu, to, co było odpowiednie na pewien czas staje się niedorozwojem.Jednym z pierwszych nieporozumień i […]

Read More →

Miłość w małżeństwie

Twórcą małżeństwa jest sam Bóg, Małżeństwo nie jest losem, który spada na człowieka, ale zadaniem, które człowiek podejmuje. Zadanie to wymaga wysiłku i poświęcenia. Takie będzie małżeństwo, jakie wypracujemy, lecz ten trud przyniesie nam radość i szczęście nie tylko doczesne ale i wieczne! Małżeństwo nie jest wynalazkiem człowieka ani wynikiem ślepych sił przyrody, ponieważ swymi […]

Read More →

Co to jest miłość. Rodzaje miłości oraz „test” na miłość

I. Co to jest miłość ? Słowo „miłość” nie jest pojęciem jednoznacznym (posiada wiele znaczeń) ponieważ posługujemy się nim do określenia różnych sytuacji życiowych i różnych zachowań ludzkich.Rozumienie miłości wiąże się ściśle z określoną filozoficzną antropologią czyli odpowiedzią na pytanie: kim jest człowiek? Chrześcijańska odpowiedź na to pytanie brzmi: człowiek jest osobą.Miłość może być kierowana […]

Read More →