Zagrożenia miłości w małżeństwie

Przeszłość każdego z partnerów. Psychologia uczy, że każde przeżycie, które jest w jakiejś dziedzinie pierwsze, stanowi jakby elementarny wzorzec, stereotyp późniejszej reakcji człowieka w podobnych sytuacjach.Wszędzie tam, gdzie do głosu dochodzi działanie impulsywne, odruchowe silne emocjonalnie, tam odzywa się echo pierwszego podobnego przeżycia, jest to tzw. „prawo pierwszych połączeń”. Działa w ten sposób, że im […]

Read More →